Education
Master of Engineering - Structural Engineering
Published:2012-02-22 Hits:1656

Duration: 2.5 years full-time

Major areas of research include:

Underground Structure
 

Major Courses:

Theory of Elasticity and Plasticity

Underground Structure

Testing and Monitoring for Underground Engineering

Soil Mechanics (II)

Optimization Method of Underground Structures

Soft Soil and Deep Foundation Engineering

Construction Technology of Underground Engineering

Numerical Methods in Geotechnical Engineering (I)

Deep Excavation Engineering (I)

Boundary Element Method

Tunneling Mechanics

 

Supervisors:

*Feng Ziliang ,Yang Linde ,*Li Xiangfan,Zhang Qinhe, Li Yongsheng ,

Tang Zhongde ,Zhu Hehua, Yuan Yong ,Huang Hongwei ,Xia Caichu,

Tao Lübin, Lu Haoliang ,Zhang Zixin